עלויות בנייה נמוכות | בית תרמי

  עלויות בנייה נמוכות

ענף הבנייה בארץ מתפתח בקצב אדיר, וצמיחה זו מלווה בדרישה לשיטות בניה חדשות, עלויות בניה נמוכות וניצול נכון של משאבים. במאמר הבא נציג בפניכם השוואה בין שיטות הבנייה הנפוצות בארץ, את היתרונות והחסרונות של כל שיטה ואת השיטה המומלצת עלינו על פי הממצאים.

הצגת הדרכים המקובלות:
קיר בטון רציף – בידוד באמצעות תבניות יציקה מבודדות (ICF)
שילוב יציקת עמודי בטון מזוין בבניית בלוקים וחגורות – בידוד בטיח תרמי
כנ"ל – בידוד בבלוק מבודד מסוג "איטונג" או "פומיס" וגשרי קור בקלקר
קיר בטון רציף – בידוד בטיח תרמי או "לוחות אדקס" וקיר גבס וקלקר פנימי
ההשוואה מתייחסת לארבע דרכים שונות לביצוע מבנים בבניה קונבנציונאלית העומדים בתקנים הנדרשים המינימאליים לבידוד תרמי, בידוד אקוסטי ועמידות בתקן הישראלי לרעידות אדמה.

ההשוואה מבוססת על מודל בית מגורים דו משפחתי צמוד קרקע בשתי קומות ללא מרתף.

שטח כל רצפה 195מ"ר סה"כ : 390 מ"ר.

גובה כל קומה 3.00 מטר ומעקה בגובה 1.20. סה"כ שטח המעטפת מרצפת הכניסה לראש המעקה בניכוי שטחי הפתחים וכולל הקיר המשותף הוא : 390 מ"ר

עלויות בניה נמוכות – הספקי עבודה גבוהים
עלויות הבניה בביצוע קיר בטון מבודד באמצעות תבניות "בית-תרמי" זולה יותר מעלותו של קיר בטון לא מבודד המבוצע בתבניות רגילות.

6 ימי עבודה עם תבניות ביתרמי החל משלב בניית הקירות עד לשלב הקמת תבניות לביצוע התקרה שמעליהן ומשכיתן לעומת 12 ימי עבודה בכל דרך אחרת לביצוע מבנים בבניה קונבנציונאלית.

עלויות בניה נמוכות – עלויות שכר לעובדים
טפסן מיומן ושלושה עוזרים עם תבניות ביתרמי לעומת שניים עד ארבעה טפסנים מיומנים, שני עוזרים, בנאי ולעיתים גם מנוף לכל ימי העבודה (ביצוע בתבניות מתכת).

עלות טפסן מיומן: 500 ₪ ליום עבודה

עבור עובד עם תבניות "בית-תרמי" – 250 ₪ ליום עבודה.

קירות חוץ (מעטפת) מבטון מזויין ורציף בכל היקפו בעובי 15 ס"מ.
קירות המעטפת מצופים מצידם החיצוני והפנימי בלוחות בידוד בעלי צפיפות גבוהה מאוד בעובי 5 ס"מ המשולבים בקונסטרוקציית פלסטיק קשיח ומעוגנים לקיר הבטון.

חלקם הפנימי של הקירות מצופה בלוחות גבס המוברגים לקונסטרוקציית לוחות הבידוד.
חלקם החיצוני מצופה טיח או אבן המעוגנים לקונסטרוקציית לוחות הבידוד.
כל צנרת החשמל והאינסטלציה מועברת בתוך שכבת לוחות הבידוד הפנימית.

שלבי בניית הקירות עד לשלב הקמת תבניות לביצוע התקרה שמעליהן ומשכיהן:
א. הקמת התבניות כולל מסגרות לפתחים וברזל : 3 י"ע
ב. הקמת התקרה ויציקת הקירות : 3 י"ע

הצוות הנדרש :
טפסן 1 מיומן ו-3 עוזרים
בנוסף, קיימים יתרונות רבים לשימוש בתבניות מבודדות אשר מעניקים לקבלן המבצע יתרון יחסי על פני קבלנים אחרים :

קיצור משך זמן הביצוע ב30%
אי תלות בכוח אדם מיומן
בידוד תרמי גבוה
בידוד אקוסטי גבוה
בניין חזק לאורך שנים
קירות חוץ (מעטפת) בעובי 20 ס"מ מעמודי בטון בחתכים שונים הקשורים ביניהם בחגורות בטון בעלי חתך של 20\20 בשלשה מפלסים (בחלק התחתון והעליון של הפתחים ובתחתית התקרה).
בחללים שבין העמודים והחגורות מבוצעת בניית בלוק בטון במידות 20\20\40.
קירות המעטפת מטויחים בחלקם החיצוני בטיח תרמי ובחלקם הפנימי בטיח רגיל.
כל צנרת החשמל והאינסטלציה מוכנסים לתוך הקירות בעבודת חציבה ונסגרים בבטון.

שלבי בניית הקירות עד לשלב הקמת תבניות לביצוע התקרה שמעליהן ומשכיהן:
א. הקמה ויציקת עמודים: 2 י"ע
ב. פירוק תבניות עמודים, בניה עד גובה חגורה ראשונה ויציקה: 2 י"ע
ג. בניה עד גובה חגורה שניה ויציקה כולל "שטראבות": 3 י"ע
ד. השלמת בניה עד גובה תחתית תקרה: 1 י"ע
ה. הקמת תבניות התקרה: 3 י"ע
סה"כ 11 י"ע עד לתחילת העבודות להקמת תבניות התקרה.

הצוות הנדרש :
2 טפסנים מיומנים ו-2 עוזרים
בנאי מיומן ועוזר
קירות חוץ (מעטפת) מעמודי בטון בחתכים שונים ובעובי 20 ס"מ הקשורים ביניהם בחגורות בטון בעלי חתך של 20\20 בשלשה מפלסים (בחלק התחתון והעליון של הפתחים ובתחתית התקרה). בחללים שבין העמודים והחגורות מבוצעת בניית בלוק מבודד מסוג "פומיס" או "איטונג" בעובי 22 ס"מ. על חלקי הבטון, עמודים וחגורות, מודבקים לוחות קלקר דחוס בעובי 2 ס"מ על מנת למנוע "גשרי קור" וליצור מעטפת בעלת בידוד תרמי אחיד. לוחות הבידוד מצופים ב"אדקס" על מנת לאפשר את יישום הטיח.

קירות המעטפת מטויחים בחלקם החיצוני והפנימי בטיח רגיל.
כל צנרת החשמל והאינסטלציה מוכנסים לתוך הקירות בעבודת חציבה ונסגרים בבטון.

שלבי בניית הקירות עד לשלב הקמת תבניות לביצוע התקרה שמעליהן ומשכיהן:
א. הקמה ויציקת עמודים: 2 י"ע
ב. פירוק תבניות עמודים, בניה עד גובה חגורה ראשונה ויציקה: 2 י"ע
ג. בניה עד גובה חגורה שניה ויציקה כולל "שטראבות": 3 י"ע
ד. השלמת בניה עד גובה תחתית תקרה: 1 י"ע
ה. הקמת התקרה: 3 י"ע

* בעת הקמת התבניות ליציקת העמודים והחגורות, מוצמדים לוחות הבידוד לחלקם הפונה לחוץ

סה"כ 11 י"ע עד לתחילת העבודות להקמת תבניות התקרה.

הצוות הנדרש:
2 טפסנים מיומנים ו2 עוזרים
בנאי מיומן ועוזר
קירות חוץ (מעטפת) מבטון מזויין ורציף בכל היקפו בעובי 20 ס"מ.
קירות המעטפת מטויחים בחלקם החיצוני בטיח תרמי או לחילופין, מצופים בלוחות בידוד עליהם מיישמים את חיפוי הטיח או האבן.

בחלקם הפנימי של הקירות מבוצע טיח רגיל אולם על מנת לקבל קיר מבודד תקני (הבטון הוא מבודד גרוע) נדרשת תוספת קיר לוחות גבס בעובי 5 ס"מ עם בידוד בלוחות קלקר. במקרה כזה מועברת כל צנרת החשמל והאינסטלציה בתוספת הזו.

כל צנרת החשמל והאינסטלציה מוכנסים לתוך הקירות במהלך עבודת הקמת התבניות טרם יציקתם .

שלבי בניית הקירות עד לשלב הקמת תבניות לביצוע התקרה שמעליהן ומשכיתן:
א. הקמת תבניות צד אחד ומסגרות לפתחים: 2 י"ע
ב. קשירת ברזל והכנסת צנרת חשמל: 2 י"ע
ג. סגירת התבניות ויציקה: 3 י"ע
ד. פירוק התבניות והוצאתן משטח הקומה: 2 י"ע
ה. הקמת התקרה: 3 י"ע

* בעת הקמת התבניות ליציקת הקירות, מוצמדים לוחות הבידוד לחלקם הפונה לחוץ.

סה"כ: 12 י"ע עד גמר העבודות להקמת תבניות התקרה.

הצוות הנדרש :
טפסנים מיומנים ו-4 עוזרים
במקרה של עבודה בתבניות מתכת, נדרש מנוף לכל ימי העבודה.
קבלן, תוכל להשיג עלויות בניה נמוכות אם תעבור לבנות באמצעות תבניות "בית-תרמי"
 


סניף ראשי: רח' החומה 2

א.ת מערבי, ראשון לציון

פקס: 072-2446231

info@bait-termi.co.il

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת:
חייגו: 1-700-071-074 או מלאו פרטיכם: